maandag 18 juni 2012

BOSCH THEATER 3CULTURELE KOP van ’t ZAND

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch staat op het standpunt dat er een nieuw theater moet komen om de taak van het huidige Theater aan de Parade over te nemen. De “houdbaarheidsdatum”zou overschreden zijn, een ernstiger verwijt kun je jezelf niet geven. Heeft er iemand zitten slapen de afgelopen jaren?

Het is niet duidelijk welke functies en taken dit theater precies moet krijgen. Ook is niet duidelijk hoeveel zalen dit theater moet bevatten en waar deze accommodatie gebouwd moet worden. Mijn voorkeur gaat uit naar de Kop van ’t Zand, in het centrum van de stad, aan de rand van de binnenstad. In mijn vorige blogs heb ik aangegeven waarom.

De Kop van t Zand is absoluut geen compromis. Deze wijk werd in de 90-er jaren door stadsontwikkeling al aangewezen als de beste locatie voor een culturele ontwikkeling. Deze mogelijkheid komt sinds kort  in beeld omdat het De Heus (v/h Koudijs) complex in 2013 wordt ontruimd. Eindelijk ruimte voor nieuwe ideeën en plannen. En bouwen voor leegstand moeten we niet doen.

Masterplan
Voor de realisatie van een Culturele Kop van ’t Zand is een goed doordacht plan nodig waarin de functies van het nieuwe theater annex zaal worden vastgelegd, waarin de functies en taken van de andere podiumkunstinstellingen worden gedefinieerd  in samenhang met de voorzieningen die al in de Kop van ’t Zand gevestigd zijn of van plan zijn dat te doen.

De afgelopen 30 jaar hebben zich in deze wijk tal van culturele instellingen, podia en initiatieven gevestigd met de juiste culturele voorwaarden voor een klimaat waarin een modern theater goed kan gedijen en het publiek met plezier naar toe komt.
Wat dat betekent heeft de Verkadefabriek de afgelopen jaren duidelijk laten zien. Deze ontwikkeling kan alleen nog maar versterkt worden door een grotezaal eraan toe te voegen.

Ook de bereikbaarheid is uitstekend, zelfs via het water. In de gemeentelijke plannen is de culturele bestemming van dit gebied uitgewerkt.

Investeren in financieel krappe tijden
Een nieuwe culturele voorziening in de Kop van ’t Zand kan niet zonder forse investeringen. Dat schuurt  behoorlijk in een tijd dat de budgetten krap zijn, dat gemeentebesturen moeten bezuinigen en het geld goed kunnen gebruiken voor andere – vaak meer dringende - politieke keuzes om hun begroting op orde te krijgen en te houden. Dat betekent overigens niet dat je niets moet doen maar dat betekent wel dat de tijd gebruikt moet worden om zorgvuldig te ontwikkelen en het goede moment te kiezen als de financiële ruimte er wel is.

Kunst en Cultuur is geen eiland in een gemeentelijk beleid maar een integraal onderdeel daarvan. Dat betekent dat er altijd politieke afwegingen en keuzes gemaakt moeten worden. Nu investeren in een theater is niet verantwoord, investeren in planontwikkeling daarentegen wel. En annex aan deze planontwikkeling zou je jaarlijks een budget kunnen reserveren om in de tweede helft van de periode te investeren in stenen, dus nu sparen voor later en bouwen in betere tijden na de crisis.

Interessant is overigens dat de vastgoedwereld zich in het publieke debat heeft gemengd, zo ook de beleggers in de Kop van ’t Zand. Dat is nieuw en een stap vooruit, hoe meer transparantie hoe beter. Bovendien, als je goed verdient aan stadsontwikkeling ligt een maatschappelijke verantwoorde tegenprestatie voor de hand. Dat komt goed van pas in tijden van financiële krapte.

Voor de korte termijn is een onderhoudsplan nodig voor het huidige Theater aan de Parade opdat zij kan blijven functioneren als theater mede met het oog op de stedelijke ambities voor 2016 en 2018. Over houdbaarheidsdata spreken we dus nooit meer. Onderhoud hoor je gewoon te doen als een goed beheerder van gemeentelijk vastgoed. 
En vergeet dan niet om ook een programmabudget te  creëren want dat is eigenlijk het grootste knelpunt van een theater, welk dan ook.

Planontwikkeling
Te denken valt aan een periode van maximaal 10 jaar voor artistiek, organisatorisch, bouwkundig en financieel onderzoek en vervolgens – in de tweede helft van deze periode - voor de uitvoering en bouw. Elke stap in het masterplan moet politiek worden geaccordeerd. Zo kunnen er geen verrassingen ontstaan.
Een kortere periode mag ook, maar ook dat is een politieke keuze.

Betrek in dit proces de partijen die nu in het gebied actief zijn. Dat zijn (in alfabetische volgorde)
·        Buro Babel Schoolvoorstellingen
·        Beeldende kunstateliers in Willem II fabriek
·        B-there, kunstfestival voor jongeren
·        Centrum voor Beeldende Kunst
·        Cement festival
·        Grafisch Atelier
·        Koningstheater
·        Kunstbende Noord-Brabant
·        Productiehuis Brabant
·        November Music
·        Verkadefabriek
·        W2 concertzaal
·        Popkollektief en repetitieruimtes
·        TUIN UNITED
·        Skaters Den Bosch
·        Theaterfestival Boulevard

Tenslotte
Langs twee trajecten kan een prachtig resultaat geboekt worden door een integrale samenwerking, cultuur en stadsontwikkeling. Die kans mogen we niet laten voorbij gaan.  Immers bouwen voor leegstand doen we niet meer….

Wim Claessen, 15 juni 2012